Skocz do zawartości
LM.plWiadomościJak remont ulicy Jana Pawła II wpłynie na budowę linii kolejowej?

Jak remont ulicy Jana Pawła II wpłynie na budowę linii kolejowej?

Dodano:
Jak remont ulicy Jana Pawła II wpłynie na budowę linii kolejowej?
Drogi

Od dawna oczekiwany remont ulicy Jana Pawła II w Koninie coraz bliżej. Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina, ma nadzieję, że nie zniweczy tego budowa linii kolejowej.

Jest dokumentacja, dofinansowanie, ale zanim zostanie ogłoszony przetarg, projekt trafi na sesję do zatwierdzenia przez konińskich radnych. Na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od mostu nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką, miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Polski Ład 19 mln złotych. Wartość inwestycji to 20 mln zł. Przebudowa obejmuje 1300 metrów.  

Jak czytamy w opisie, ulica Jana Pawła II (DW 266) przebiega w obszarze gęstej zabudowy głównie jednorodzinnej oraz obiektów handlowo – usługowych, jest głównym odcinkiem drogi prowadzącej w kierunku Lichenia, do sanktuarium maryjnego, gdzie przybywa rocznie ok. 400 - 500 tys. pielgrzymów. Jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla województwa ponieważ łączy się na terenie miasta z drogą krajową DW 25, a dalej z drogami DK 92 i DK 72 oraz autostradą A2. W kierunku północno - wschodnim DW 266 łączy się z autostradą A1.

Miasto posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Planowany zakres obejmuje przebudowę ulicy od ronda św. Wojciecha do mostu, wykonanie nowej nawierzchni, zjazdów, ciągów pieszych i rowerowych, budowę chodnika, poprawę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi. Przewiduje się również uporządkowanie spływu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. Będzie ścieżka rowerowa, która, jak twierdził Paweł Adamów, została zaopiniowana przez Rowerowy Konin. Zastępca prezydenta miał natomiast inne obawy. 

Liczymy na to, że  budowa linii kolejowej do Turku nie wpłynie negatywnie na tę infrastrukturę – powiedział podczas przedsesyjnej konferencji prasowej w magistracie, Paweł Adamów, zastępca prezydenta. – Przypominam, że linia kolejowa nie pójdzie według wariantu, które sugerowało miasto, czyli istniejącą linią kolejową tylko planowana jest w przestrzeni miejskiej. Mam nadzieję, że inwestycja, która oddamy w przyszłym roku nie będzie kolidowała z linią, czy w jakiś sposób zostanie zniszczona.  

Na przełomie lutego i marca planowany jest przetarg, aby zakończyć przebudowę tego odcinka w drugiej połowie 2024 roku. O harmonogram martwił się jednak na posiedzeniu dwóch komisji: finansów i infrastruktury, Bartosz Małaczek.  - Co w sytuacji gdy przetarg zostanie ogłoszony do marca, ale nie będzie rozstrzygnięty. Czy dofinasowanie może być przesunięte? – Pytał radny.   

Jak wyjaśniał Paweł Adamów dokumentacja była w dyspozycji miasta od 2015 roku. Po dostosowaniu do nowych standardów i przepisów, jest pozwolenie na budowę. - Zakładamy, że droga będzie cały czas przejezdna – mówił zastępca prezydenta. – Wiemy, że to ważny ciąg komunikacyjny dla wschodniej części Konina, więc da się tę inwestycję tak zrealizować aby nie odcinać całkowicie od reszty miasta.  

- Jak możemy przebudowywać i blokować autobusami pas drogowy – dziwił się, że nie przewidziano zatoczki, radny Wiesław Wanjas. -  Może trzeba zrobić przystanek w innymi miejscu?

Odpowiedział na to Grzegorz Pająk, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, który będzie prowadził tę inwestycję. - Musielibyśmy opracować nową dokumentacje projektową. Warunki techniczne dla dróg zmieniły się diametralnie. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że od zatoki autobusowej ważniejsza jest droga dla rowerów. Nie wszyscy kierowcy przestrzegają tego, że autobus wyjeżdżający z zatoki ma pierwszeństwo. Będzie ciąg pieszo – rowerowy, oczekujący na autobus będą mieli swoją przestrzeń. Wszyscy będziemy z tego korzystać bezpiecznie.

Jak remont ulicy Jana Pawła II wpłynie na budowę linii kolejowej?
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole