Skocz do zawartości
LM.plWiadomościKonin. O transformacji przy okrągłym stole z Bankiem Światowym

Konin. O transformacji przy okrągłym stole z Bankiem Światowym

Dodano:
Konin. O transformacji przy okrągłym stole z Bankiem Światowym

To było dobre spotkanie – powiedział Piotr Korytkowski, prezydent Konina podsumowując wizytę Anny Bjerde, która jest Wiceprezydentem Banku Światowego.

Organizatorem tej wizyty w Koninie i subregionie, którego tematem przewodnim była sprawiedliwa transformacji Wielkopolski wschodniej, była Agencja Rozwoju Regionalnego. Region koniński był jednym z punktów dwudniowej wizyty w Polsce Anny Bjerde. Potencjał i szanse rozwojowe tej części Wielkopolski zostały dostrzeżone w związku z dotychczasową współpracą ARR w Koninie z ekspertami z Banku Światowego. Choć burza opóźniła przybycie przedstawicieli BŚ, to pani wiceprezydent zdążyła odwiedzić elektrownię Pątnów, odkrywkę, spotkać się z przedstawicielami grupy ZE PAK, a następnie zwiedzić w przyspieszonym tempie konińską starówkę i w kawiarni Kawka Karafka na Bulwarze Nadwarciańskim spotkać się z samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, biznesu i nauki.

- Przyjechaliśmy, żeby zobaczyć na własne oczy jak wygląda transformacja gospodarcza w Koninie i regionie, która w tej chwili się toczy i jest bardzo ambitna. Polega bowiem na odejściu od tradycyjnego surowca na bardziej nowoczesne technologie energetyczne – powiedziała na bulwarze szefowa Banku Światowego. – Taka śmiała transformacja wymaga wizji, strategii, planu, ale przede wszystkim okrągłego stołu, przy którym spotkają się wszyscy interesariusze i to dzisiaj widzieliśmy w Koninie. Spotkali się przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, branżowych stowarzyszeń, biznesu, przemysłu, mamy osoby młode. Spotkali się ci wszyscy, dla których ta transformacja ma znaczenie. Dzięki Komisji Europejskiej mamy w tej chwili środki jako Bank Światowy aby przeprowadzić staranną  analizę w trzech głównych aspektach: dynamiki rynku pracy, w którym kierunku można pójść w zakresie odchodzenia od węgla, jakie umiejętności i technologii mogą być przydatne. Drugi aspekt to kwestia gruntów pokopalnianych i ponownego ich wykorzystania. Trzeci element to skutki gospodarcze transformacji, co ona oznacza dla każdej grupy interesariuszy, co można zrobić aby pojawiły się nowe możliwości ekonomiczne, zarówno dla poszczególnych osób jak i dla całej społeczności konińskiej, aby Konin jako miasto i region mógł się rozwijać i kwitną.

- Jako bank ogłosiliśmy niedawno nową strategię i plan działań dla klimatu i to co tam zapisano, wpisuje się w Państwa priorytety. Chcemy wykona jest zgodna z założeniami naszego planu - dodała Anna Bjerge. - Chcemy pomagać tym krajom, które dokonują transformacji, przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Zarówno sektor publiczny i prywatny maja ważną role do odegrania w tym procesie. Będziemy niedługo wysyłać pismo do władz z lokalnych, w którym potwierdzimy wszystkie tego obszary naszego zaangażowania, zadeklarujemy naszą gotowość dalszej współpracy. Podpisze osobiście szef Banku Światowego na Polskę, ja również będę kontrasygnować z wielką przyjemnością.

- Mam nadzieję, że to była pierwsza, ale nie ostatnia wizyta w Koninie – powiedział Maciej Sytek, prezes ARR w Koninie.

- Najbardziej uderzyła mnie otwartość i gotowość wszystkich interesariuszy do rozmowy do dialogu, szczerości. Każdy ma własny punkt widzenia, swoje interesy, ale jednak spotykamy się przy jednym stole i staramy się dojść do porozumienia, która ma zarówno pewne wyzwania w sobie, jak i pewne szanse. Sprawa złożona, wielowątkowa, niełatwa, ale myślę, że przy takim nastawieniu możemy liczyć na sukces.

- Chciałbym podziękować z wizytę, którą odbył Bank światowy na terenie naszego miasta, subregionu – powiedział Piotr Korytkowski, prezydent Konina. – Dziękuję za zainteresowanie procesem transformacji, który przebiega w naszym regionie. Liczę, że to zainteresowanie spowoduje, że ten proces będzie przebiegał sprawnie i wzmocniony będzie głosem BŚ. Najważniejsze jest to, żeby proces transformacji skończył się sukcesem. Aby nie ucierpieli na tym ludzie. A żeby pani wiceprezydent wiedziała, że była w mieście w którym „płynie energia”, nie tylko ta wyprodukowana w naszych elektrowniach, ale przede wszystkim energia ludzi, którą było dzisiaj widać. To było dobre spotkanie.

 

1626461433-_xsip9-bank2.jpg
1626461433-s_nnpk-bank3.jpg
1626461433-64pg3r-bank5.jpg
1626461433-108emg-bank6.jpg
1626461433-ttg6tw-bank7.jpg
1626461433-kg_gx1-bank8.jpg
1626461433-vxbd9p-bank9.jpg
1626461433-0_re20-bank10.jpg
1626461433-4h6c76-bank11.jpg
1626461434-52dx1j-bank13.jpg
1626461450-9_lhwa-bank18.jpg
1626461450-xi23fi-bank17.jpg
1626461450-cv2l_8-bank19.jpg
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole