Skocz do zawartości
LM.plWiadomościOdebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Dodano:
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich

Ponad 150 absolwentów odebrało wczoraj dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich.

Absolutorium odbyło się w Konińskim Domu Kultury, a upragniony dyplom otrzymali studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: administracja, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, kryminologia i energetyka. Uroczystość otworzył rektor WSKM – dr Marek Waszkowiak.

– Uczelnia nie istnieje w oderwaniu od otoczenia, nie istnieje w oderwaniu od potrzeb społeczeństwa, kultury, gospodarki. Uczelnia nie powstaje z niczego, a jest wynikiem potencjału ludzkiego, potencjału gospodarczego i elementem naszej historii – mówił Marek Waszkowiak.

Podczas absolutorium wręczono nagrody rektora za aktywną pracę na rzecz społeczności akademickiej oraz nagrody dziekanów za osiągnięcie wysokich wyników w nauce. Wręczone zostały także wyróżnienia przyznane przez starostę tureckiego dla najlepszych studentów z powiatu tureckiego oraz podziękowania za aktywną działalność w samorządzie studentów. Złożono również podziękowania dr inż. Irenie Chmielewskiej, która po piętnastu latach przestaje pełnić funkcję Dziekana Wydziału Energetyki.

Od 1 października Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich będzie kształcić studentów na nowym kierunku. To będą jednolite studia magisterskie na kierunku prawo i psychologia.

– Uzyskanie wyższego wykształcenia to uzyskanie kodu dostępu do niektórych pozycji społecznych i do niektórych działań. Myślę, że WSKM wykonała swoje zadanie jak najlepiej. Teraz jedno jest pewne, uzyskaliście podstawy i musicie reagować na zmienność otaczającego nas świata. Bierzcie aktywny udział w jego zmienianiu – powiedział na zakończenie rektor dr Marek Waszkowiak.

 

fot. Maciej Sypniewski

Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Odebrali dyplomy. Absolutorium Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole