Skocz do zawartości
LM.plWiadomościPieniądze na wyciągnięcie ręki! Wystarczy złożyć wniosek

Pieniądze na wyciągnięcie ręki! Wystarczy złożyć wniosek

Materiał promocyjny

Dodano:
Pieniądze na wyciągnięcie ręki! Wystarczy złożyć wniosek
Materiał promocyjny

Turnusy rehabilitacyjne, środki ortopedyczne i likwidacja barier funkcjonalnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie przyjmuje wnioski na dofinansowanie.

Jak każdego roku, od stycznia mieszkańcy powiatu konińskiego mogą składać wnioski na wszystkie zadania finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, środków pomocniczych i ortopedycznych, a także na sprzęt rehabilitacyjny i likwidację barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się). 

– To nabór prowadzony w trybie ciągłym. Nie ma granicznych terminów. Wnioski można składać w PCPR osobiście lub listownie, ale też w trybie elektronicznym, za pomocą platformy sow.pfron.org.pl – mówi Tomasz Kubalak kierownik Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w PCPR w Koninie. – Nie wiemy jeszcze jaką pulą środków będziemy dysponować, ale otrzymaliśmy zaliczkę na realizowanie wypłat zgodnie z bieżącymi potrzebami wnioskodawców. Z tej zaliczki finansujemy programy, gdzie nie jest zawierana umowa, czyli dofinansowanie do turnusów i do refundacji za zakupy środkó ortopedycznych i pomocniczych – dodaje.

Zainteresowanie mieszkańców każdą formą wsparcia jest ogromne. Świadczy o tym ubiegłoroczny budżet, który był rekordowy, a pieniądze skończyły się w połowie roku. Na szczęście po przesunięciach w budżecie, udało się zrealizować większość wniosków. Te, które zostały złożone w ostatnim kwartale 2022 roku i nie otrzymały dofinansowania mogą je otrzymać teraz. 

– Jeśli chodzi o zasady przyznawania i refundacji za środki ortopedyczne, dopuszczamy ponawianie wniosków za czwarty kwartał. Te osoby, którym nie udało się otrzymać dofinansowania, muszą ponownie złożyć wnioski – mówi Tomasz Kubalak.

Od marca prowadzony będzie nabór do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” dla osób niepełnosprawnych. Wnioski przyjmowane są tylko drogą elektroniczną, przez oddziały wojewódzkie PFRON.

- Program skierowany jest do osób poruszających się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Pojazd ma być dostosowany w taki sposób, żeby pasażer lub osoba kierująca, korzystała z niego bez konieczności przesiadania się na fotel – mówi Tomasz Kubalak. – Jest kilka progów dofinansowania w zależności od tego czy pojazd jest dostosowany do kierowcy czy do pasażera oraz od ceny pojazdu– dodaje.

Do połowy lutego przyjmowane są jeszcze wnioski z gmin oraz od organizacji pozarządowych prowadzących placówki rehabilitacyjne i szkoły specjalne, na likwidację barier architektonicznych i transportowych. W tym roku samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 35 procent, na likwidację barier w urzędach oraz 55 procent w placówkach edukacyjnych. Ponadto zwiększono kwoty dofinansowania do zakupu pojazdów dostosowanych do przewozu niepełnosprawnych miezkańców gmin do placówek rehabilitacyjnych.W tym roku każdy w wnioskodawców może uzyskać wsparcie do 135000,00 złotych. Natomiast w marcu ruszy kolejna edycja programu „Aktywny Samorząd”, który pozwala na wsparcie finansowe w zakupie sprzętu elektronicznego, protez oraz wózków elektrycznych, a także daje możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez finansowanie kosztów edukacji na poziomie wyższym.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole